اد بیات
هنر
موسیفی
سینما
سا یرین


اد بیات
صادق هدایت
هدایت نخستین نویسنده ای است که به تحقیق در باره ادبیات بومی - فولکلور- ایران نشسته و مطالب بسیاری در باره حفاری، انسان شناسی و زبان شناسی مینویسد، از آن گذشته آثار آنتوان چخوف، فرانس کافکا و راینر ماریا ریلکه را به فارسی ترجمه میکند. شاهکار هدایت بوف کور به زبان های بسیاری ترجمه و مورد تایید جهانی قرار گرفته و بعنوان یکی از مهمترین آثار ادبی امروز ایران محسوب میگردد
پروین اعتصامی
یکی از مشهورترین شعرای ادبیات فارسی میباشد که با علاقه به ادبیات در جوانی در کنار پدرش که یکی از نویسندگان و مترجمان و فعالان جنبش مشروطه بشمار میرود، با پروین به تدریس ادبیات فارسی و عربی می پردازد. اولین شعر پروین در سن 8 سالگی و به روش شعر سنتی تدوین گردیده. پروین در اشعارش اغلب به مسائل اجنماعی و احساسات زن پرداخته و با زبان زیبا و ساده ای با این مسائل برخورد میکند
سیمین دانشور
سیمین دانشور بعنوان اولین نویسنده زن ایرانی در سال 1327 مجموعه ای از داستانهای کوتاه بنام "آتش خاموش" منتشر میکند. در سال 1348 با انتشار شاهکارش رمان "سووشون" که با زبانی خاص نوشته شده به اوج شهرت خود میرسد. این اولین رمانی است که در ایران، از دیدگاه یک زن و توسط یک زن نوشته شده. دانشور در این اثر به خصوصییات گوناگون، طرز تفکرها، طرق زندگی در جامعه ایرانی و مسائل آن و همچنین جایگاه زن در این جامعه میپردازد
        3            1
    صادق هدایت
    پروین اعتصامی
    سیمین دانشور
Webdesign By Art   & Design Intermedia
Copyright   ©   ADIM All Rights Reserved